lunes, mayo 18, 2020

Bebés nacidos por gestación subrogada varados en un hotel en Ucrania: Todo es mercancía.

46 bebés dados a luz por madres que gestan a las criaturas para terceros 
en el Centro de Reproducción Humana BioTexCom de Kiev, 
con sus padres compradores en otros países y continentes, 
se encuentran varados en un hotel por las medidas de confinamiento tomadas por el país.
Padres con dinero compran hijos a países pobres y a mujeres aún más pobres. 
La representación del capitalismo más aberrante. 

«Llegamos a esta situación porque nuestras fronteras están cerradas y el ministro (ucraniano) de Relaciones Exteriores decidió no permitirle la entrada a extranjeros a Ucrania, ni siquiera a los que tienen un bebé nacido aquí», explicó a la BBC Denis Herman, abogado del centro clínico.
«La gente en Ucrania está en shock. Es muy extraño ver a un montón de bebés amontonados en alguna parte de un hotel y no en una clínica. Muchos se preguntan, ¿por qué está pasando esto? ¿Dónde están los padres de estas criaturas?», señala el abogado.
La Defensora del Pueblo para los Derechos Humanos, Lyudmila Denisova, ha afirmado que Ucrania está en el centro del escándalo de la maternidad subrogada tras la publicación del vídeo en redes sociales de estas criaturas.
«Este video producido es la confirmación de que la situación con la prestación de servicios de maternidad subrogada es masiva y sistémica, y las tecnologías de maternidad sustitutas se anuncian y se presentan como «producto de alta calidad», indicó Denisova.
La Defensora señaló además que «el Estado no toma todas las medidas adecuadas para proteger los derechos de los niños» y que su actitud no es «digna hacia ellos. Añadió, además, que «Ucrania se convierte en un país donante de bebés cuyo destino no puede controlar».
Denisova pone la clave sobre la mesa: «La maternidad subrogada en Ucrania es un problema que necesita una respuesta compleja e inmediata. Prestar esos servicios a ciudadanos extranjeros puede conducir principalmente a la violación de los derechos del niño y a una situación en la que Ucrania es incapaz de proteger a sus ciudadanos».
«Apelo a la Policía Nacional de Ucrania, el Ministerio de Salud de Ucrania, el Ministerio de Política Social de Ucrania con una demanda de una respuesta inmediata a la situación que ha surgido en torno a los niños nacidos por maternidad subrogada, uniendo fuerzas para mejorar urgentemente la legislación sobre el uso de tecnologías reproductivas de la maternidad subrogada para extranjeros y prevenir exportación incontrolada de niños al extranjero «, resumió Denisova.


Entre 30.000 y 45.000 dólares por un vientre de alquiler

El negocio de los vientres de alquiler es grande en Ucrania y, a diferencia de muchos otros países, es legal. Cientos de parejas extranjeras han escogido este país como lugar predilecto para gestar a sus bebés desde 2015, después de que varias naciones asiáticas comenzaran a cerrar sus centros de gestación debido a, sobre todo, denuncias de explotación.
Alquilar un vientre en Ucrania tiene un precio promedio de entre 30.000 y 50.000 dólares, mientras que en EE.UU. puede superar los 100.000.Живий товар плаче в столиці 
Київ, готель Венеція. 46 сурогатних дітей чекають своїх сурогатних батьків. Абсолютно буденно, хоч і дещо втомлено повідомляє адміністратор готелю Марина. Ціль відео запевнити покупців, що товар утримується на складі (даруйте, в готелі) в належному стані. Назва клініки (БіоТех) https://biotexcom.com/ вказує, що життя людини це технологія, поставлена на потік. ********В абсолютній більшості європейських країн та американських штатів комерційне сурогатне материнство заборонено. Після його заборони в Індії та Таїланді, Україна, конкуруючи з Грузією та Казахстаном, стала столицею цієї ганебної практики. У зв'язку з карантином, повністю закриті кордони, а сурогатні матері продовжують і продовжують народжувати. І жодне українське видання не повважало подію гідною для публікації чи репоратажу. Може на завтра, в день матері, згадають бідних жінок, яких називають сурогатними матерями?Ми навіть заголовок придумали: Живий товар плаче в столиці, хоч Київ не давній і не Рим. ********На відміну від інших країн, де сурогатне материнство дозволено, в Україні жінки не мають права залишити народжену дитину собі. СТОП. Навіщо прописувати цю норму? Невже сурогатна матір не розуміє і не сприймає це, як роботу на 9 місяців? Так стверджує громадське, беручи інтерв'ю у сурогатної рожениці: дитя не моє, чуже; історія про гроші. ********Українські жінки підписують контракт, де є багато пунктів, які накладають на них санкції та штрафи. Наприклад, загалом небажано, а в контракті може бути прописано, що і забороняється, щоби жінка, яка виносила дитину, контактувала з нею після народження.*********В цілому галузь, яка вже приносить величезні кошти виробникам людського життя, юридично майже не врегульована, але твердження, що жінки перебувають "на пташиних правах" потребує ретельної перевріки з юристами.********Без врахування усіляких штрафних санкцій (а податків?) жінка отримує на руки 10-13 тис доларів. Говорячи про гроші, треба запитатися чим платить жінка? З якимим труднощами стикається вона? Громадське говорить, що передовсім незручно ходити з животом, не маючи чоловіка, є настороженість суспільства і осуд церкви. Ну а як же без Церкви в ролі баби-яги?Дуже скромно зазначається "ну, і материнський інстикт ніхто не відміняв" (цитата). Що це означає? Поболить і мине? "До свадьбы заживет"? Ми потребуємо також ретельної оцінки психологів та неонатологів, щоби стверджувати, що сурогатне материнство – це особистісна катастрофа для жінки, нестерпний біль на все життя, який оцінюється в аж (чи всього лише?) в 10 000 доларів.************З контексту статті може закрастися підозра: якщо жінка буде юридично захищена, їй добре заплатять, настільки добре, що це змусить замовчати її "материнський інстикт", то в принципі ми готові погодитися на цю практику.Звичайно, ні! Вчення Католицької Церкви виразно говорить, що сурогатне материнство є злом само в собі. Ми підготуємо розлогий коментар з точки зору вчення Церкви на цю тему. Зазначимо коротко: людину створив і творить Бог, а не виробляє БіоТех. Але засуджуючи гріх сурогатного материнства, Бог і Церква повні милосердя до слабкої людини. Ми дійсно хочемо допомогти особам, які постраждали. Якщо ви стали жертвою індустрії виробництва людського товару, напишіть в повідомленні. Щонайменше ми гарантуємо конфіденційність та емпатію.********

Traducción google:
 Los bienes vivos están llorando en la capital
Kiev, hotel Venecia. 46 niños sustitutos esperan a sus padres sustitutos. Absolutamente mundano, aunque un poco cansado, dice el administrador del hotel Marina. El propósito del video es asegurar a los clientes que los productos se mantienen en stock (lo siento, en el hotel) en buenas condiciones.
El nombre de la clínica (BioTech) https://biotexcom.com/ indica que la vida humana es una tecnología puesta en marcha. ********
En la gran mayoría de los países europeos y estados estadounidenses, la subrogación comercial está prohibida. Después de su prohibición en India y Tailandia, Ucrania, compitiendo con Georgia y Kazajstán, se convirtió en la capital de esta práctica vergonzosa.
Debido a la cuarentena, las fronteras están completamente cerradas y las madres sustitutas continúan y siguen dando a luz. Y ninguna publicación ucraniana consideró el evento digno de publicación o reportaje. ¿Quizás mañana, en el Día de la Madre, se recordará a las mujeres pobres, que se llaman madres sustitutas? ********
A diferencia de otros países donde se permite la subrogación, en Ucrania las mujeres no tienen derecho a tener un hijo recién nacido. DETENER. ¿Por qué prescribir esta regla? ¿Una madre sustituta no entiende y percibe esto como un trabajo durante 9 meses? Eso dice el público, entrevistando a una mujer sustituta en trabajo de parto: el niño no es mío, de otra persona; historia sobre el dinero ********
Las mujeres ucranianas firman un contrato donde hay muchas cláusulas que les imponen sanciones y multas. Por ejemplo, generalmente no es deseable, y el contrato puede estipular que está prohibido que una mujer que haya tenido un hijo entre en contacto con ella después del nacimiento. *********
En general, una industria que ya aporta enormes fondos a los productores de vida humana. , legalmente casi no se resolvió, pero la declaración de que las mujeres están "en los derechos de las aves" requiere una cuidadosa verificación con los abogados. .
Hablando de dinero, debemos preguntarnos qué paga una mujer. ¿Qué dificultades enfrenta ella? El público dice que, sobre todo, es inconveniente caminar con el estómago sin un marido, hay una vigilancia de la sociedad y una condena de la iglesia. Bueno, ¿qué pasa sin la Iglesia en el papel de Baba Yaga? Se dice muy modestamente "bueno, nadie ha cancelado el instinto maternal" (cita). Qué significa eso? ¿Dolerá y pasará? "¿Sanará antes de la boda"? También necesitamos una evaluación cuidadosa por parte de psicólogos y neonatólogos para decir que la subrogación es un desastre personal para una mujer, un dolor insoportable para la vida, valorado en tanto (¿o solo?) $ 10,000. ******* *****
Desde el contexto del artículo, pueden surgir sospechas: si una mujer está legalmente protegida, estará bien pagada, tan bien que silenciará su "instinto maternal", entonces, en principio, estamos listos para aceptar esta práctica. ¡Por supuesto que no! Las enseñanzas de la Iglesia Católica establecen claramente que la subrogación es un mal en sí misma. Prepararemos un extenso comentario sobre la enseñanza de la Iglesia sobre este tema. Observemos brevemente: el hombre fue creado y creado por Dios, no producido por BioTech. Pero al condenar el pecado de la subrogación, Dios y la Iglesia están llenos de misericordia para los débiles. Realmente queremos ayudar a las víctimas. Si es víctima de la industria de bienes humanos, escriba el mensaje. Como mínimo, garantizamos la confidencialidad y la empatía.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Opina y Escribe tu comentario, AQUÍ